[Giải toán hại não] Theo tôi thì không tính được S!!!

Ông đăng bài Toán hại não vào tôi hỏi cái nào. Bài của ông tôi giải ra thế này:

Nghĩa là trong hệ tiên đề bình thường thì không tính được tổng S => Ông đang sử dụng một bộ lý thuyết, hệ tiên đề khác nào đó. Và khi sử dụng hệ tiên đề khác bình thường thì khi ra đề bài phải ghi chú hệ tiên đề đó vào. Nếu không thì sẽ hiểu là hệ tiên đề bình thường, và trong hệ đó S không tính được.

Ông trả lời xem tôi có giải sai chỗ nào trong lý thuyết toán sơ cấp không?

11
3430 lượt xem
11
21
21 bình luận